V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
johnsonshu
V2EX  ›  全球工单系统

百度贴吧能访问?

 •  
 •   johnsonshu · 2021-02-18 02:16:37 +08:00 · 1558 次点击
  这是一个创建于 1018 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题。
  难道是移动宽带独有的问题?
  6 条回复    2021-02-20 10:59:24 +08:00
  czfy
      1
  czfy  
     2021-02-18 02:17:53 +08:00 via Android
  请用平和的语言"准确"描述你所遇到的问题
  BrettD
      2
  BrettD  
     2021-02-18 02:23:26 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  海外访问完全没有问题
  johnsonshu
      3
  johnsonshu  
  OP
     2021-02-18 02:46:29 +08:00
  搞定了。 把手动置顶的下面的 DNS 服务器去掉就行了。
  设置自动获取 DNS 服务器。 真是奇了怪了。

  8.8.8.8
  8.8.4.4
  docx
      4
  docx  
     2021-02-18 12:21:20 +08:00   ❤️ 1
  Google DNS 在国内没用……还慢
  titanium98118
      5
  titanium98118  
     2021-02-18 14:26:10 +08:00   ❤️ 1
  Google DNS 在国内没用……还慢
  nicevoice
      6
  nicevoice  
     2021-02-20 10:59:24 +08:00   ❤️ 1
  腾讯云 dns:119.29.29.29
  百度 dns:180.76.76.76
  阿里 dns
  223.5.5.5
  223.6.6.6
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2413 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 03:13 · PVG 11:13 · LAX 19:13 · JFK 22:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.