V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
sky96111
V2EX  ›  问与答

有关谷歌的产品在百度的“大家都在搜上”会出现很离谱的关键词?

 •  
 •   sky96111 · 233 天前 via Android · 856 次点击
  这是一个创建于 233 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Flutter 、Golang 、Fuchsia 都有出现,看格式像是批量生成用来污染关键词的。为什么会有人干这种事情?

  5 条回复    2021-04-09 19:39:13 +08:00
  rrZ2C
      1
  rrZ2C   233 天前
  百度人 😶
  paopjian
      2
  paopjian   233 天前
  制造焦虑的低级方法
  yeqizhang
      3
  yeqizhang   233 天前
  利益呗...
  Vegetable
      4
  Vegetable   233 天前
  谷歌「日子不过了」系列
  togou
      5
  togou   232 天前
  我以为真这样呢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2258 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 11:01 · PVG 19:01 · LAX 03:01 · JFK 06:01
  ♥ Do have faith in what you're doing.