V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
SuperTucker
V2EX  ›  上海

V2ex 上海前端群

 •  
 •   SuperTucker · 2021-04-26 13:57:12 +08:00 · 1990 次点击
  这是一个创建于 882 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  V2ex 上海前端群

  想找个上海前端群,索性自己建个,技术、摸鱼交流,跳槽内推啥的,在一个城市方便

  14 条回复    2021-05-27 13:55:21 +08:00
  SuperTucker
      1
  SuperTucker  
  OP
     2021-04-26 13:58:12 +08:00
  qrcode: https://imgtu.com/i/gSJSaT

  5 月 3 日前有效
  Charley1
      2
  Charley1  
     2021-04-26 14:10:56 +08:00
  最后技术群都变成了基金群
  SuperTucker
      3
  SuperTucker  
  OP
     2021-04-26 14:19:26 +08:00
  @Charley1 😂😂😂
  wohccdaa
      4
  wohccdaa  
     2021-04-26 14:26:06 +08:00
  for8ever
      5
  for8ever  
     2021-04-26 18:11:02 +08:00
  打不开了
  HankLu
      6
  HankLu  
     2021-04-26 23:05:42 +08:00
  @Charley1 不是开车群么?我加的程序员群都是开车群
  Charley1
      7
  Charley1  
     2021-04-27 09:10:17 +08:00
  @HankLu 老哥,有开车群请拉我
  Liam1997
      8
  Liam1997  
     2021-04-27 10:19:10 +08:00
  图片打不开了
  tousfun
      9
  tousfun  
     2021-04-27 14:52:47 +08:00 via iPhone
  请求被拒绝?
  hehe12525
      10
  hehe12525  
     2021-04-27 17:37:59 +08:00
  求拉
  wdmm
      11
  wdmm  
     2021-04-27 17:47:25 +08:00
  链接打不开
  SuperTucker
      12
  SuperTucker  
  OP
     2021-04-27 19:28:11 +08:00
  图床挂了,可加我 vx 拉群
  em4xMjM0NTk=

  @wdmm @hehe12525 @Liam1997 @919615766
  cccll
      13
  cccll  
     2021-04-30 11:04:28 +08:00
  有没有后段群
  gaolingyi
      14
  gaolingyi  
     2021-05-27 13:55:21 +08:00
  我之前加过一个技术群,最后都是清一色聊股市
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2974 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 14:07 · PVG 22:07 · LAX 07:07 · JFK 10:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.