V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
SycAlright
V2EX  ›  分享创造

兽音译者(兽语翻译)SDK

 •  2
   
 •   SycAlright · 49 天前 · 1224 次点击
  这是一个创建于 49 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  人兽交互?五一假期真的太闲了。群里一片欢乐的海洋。

  手撸 JavaScript 、GoLang 、Python 、PHP 多端实现,可以自定义字典, 可以相互兼容。

  具体按照需要自行改造,欢迎 star !欢迎 star !欢迎 star !重要的事情说三遍 :)

  https://github.com/SycAlright/beast_sdk

  gZiVw8.png gZiFyt.png

  10 条回复    2021-05-05 23:13:04 +08:00
  meeken
      1
  meeken   49 天前 via iPhone   ❤️ 1
  兽人控大胜利
  ahhui
      2
  ahhui   49 天前   ❤️ 1
  哈哈,不错挺好玩的。
  x340
      3
  x340   49 天前 via iPhone   ❤️ 1
  哈哈哈😆
  fzz
      4
  fzz   47 天前 via Android   ❤️ 1
  哈哈哈不错。
  fzz
      5
  fzz   47 天前 via Android
  https://github.com/djxf/Beast 。用 kotlin 写了个 Android 版的。😂😂😂没事可以玩玩。
  SycAlright
      6
  SycAlright   46 天前
  @fzz 太赞啦!
  caokeck
      7
  caokeck   46 天前
  和公主链接的切噜语差不多,而且 bot 也自带这个功能
  SycAlright
      8
  SycAlright   46 天前
  @caokeck 本质都是密码本 OvO
  code4you
      9
  code4you   45 天前
  我以为可以翻译 猫猫 狗狗 说的话 -_-||
  SycAlright
      10
  SycAlright   45 天前
  @code4you 抱歉让你失望了,我也梦想能和喵喵交流
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2052 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 10:29 · PVG 18:29 · LAX 03:29 · JFK 06:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.