V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ppbaozi
V2EX  ›  站长

咨询个价格,日 2 万 pv, 1 万 uv 的 h5 页面一个角落的广告位是什么价格

 •  
 •   ppbaozi · 156 天前 · 1348 次点击
  这是一个创建于 156 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  主要流量来自微信,广告内容是公众号的二维码
  第 1 条附言  ·  156 天前
  已经谈好,2.5K 一月
  6 条回复    2021-06-27 22:27:52 +08:00
  v2k9
      1
  v2k9   156 天前
  很难做定价。要结合垂直度,媒体属性,平台大小等多维考虑。

  一般资源拥有者会给价格,大概估价包月几百~几千块。
  serviceootdshare
      2
  serviceootdshare   156 天前 via iPhone
  这个五位数要点
  laowai89
      3
  laowai89   156 天前 via iPhone
  看内容
  henvm
      4
  henvm   156 天前
  1 万 UV 2 万 PV,这网站用户粘性不大。
  ppbaozi
      5
  ppbaozi   156 天前
  @henvm 只有一个页面,类似小游戏
  triptipstop
      6
  triptipstop   156 天前
  500 块一天
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1524 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 17:25 · PVG 01:25 · LAX 09:25 · JFK 12:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.