V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
gaolingyi
V2EX  ›  二手交易

迫于要抽神里绫华 出一台 iPhone se2

 •  
 •   gaolingyi · 2021-07-10 15:51:38 +08:00 · 826 次点击
  这是一个创建于 515 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  64g 黑色 国行全网

  换过电池,会出现电池不是正品的提示

  所有功能可正常使用 id 已退

  咸鱼淘口令
  8€hT7qX8vk6J3€ https://m.tb.cn/h.4CmfGpK 我在闲鱼发布了 [ iphone se2 64g 黑色 国行全网]
  7 条回复    2021-07-13 14:48:46 +08:00
  EVJohn
      1
  EVJohn  
     2021-07-10 15:59:28 +08:00   ❤️ 3
  省流小助手 ¥1800
  zhushu77777
      2
  zhushu77777  
     2021-07-10 20:56:46 +08:00 via iPhone
  @EVJohn 谢谢宝
  ybz
      3
  ybz  
     2021-07-12 10:10:35 +08:00
  所以说,我这俩月攒原石攒了一个 iPhone se2 ?
  zzx0403
      4
  zzx0403  
     2021-07-12 12:00:13 +08:00
  小保底垫了 40 发,到 2.0 估计能屯 130 发 直接强娶
  gaolingyi
      5
  gaolingyi  
  OP
     2021-07-13 12:44:58 +08:00
  随着时间流逝, 会定时降价, 已经不是 1800 了呦
  gaolingyi
      6
  gaolingyi  
  OP
     2021-07-13 12:46:24 +08:00
  @zzx0403 我现在只够有小保底, 有点慌
  zzx0403
      7
  zzx0403  
     2021-07-13 14:48:46 +08:00
  @gaolingyi 多来几个 648 就不慌了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1817 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 53ms · UTC 17:25 · PVG 01:25 · LAX 09:25 · JFK 12:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.