V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
coolair
V2EX  ›  问与答

JavaScript 对象怎么连接访问?

 •  
 •   coolair · 168 天前 · 473 次点击
  这是一个创建于 168 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  比如有一个 object:

  let x={'a': {'b': 1, 'c': 2}
  let key='a.b'
  

  实际情况可能深度更深,怎么获取到 x.a.b?

  4 条回复    2021-08-06 13:38:47 +08:00
  codehz
      1
  codehz  
     168 天前
  const lens = (obj, path) => path.split(".").reduce((o, key) => o && o[key] ? o[key] : null, obj);
  lens(x, key);
  fishlium
      2
  fishlium  
     168 天前
  3dwelcome
      3
  3dwelcome  
     168 天前 via Android
  lodash 的 at 函数。
  jifengg
      4
  jifengg  
     168 天前
  如果没有安全隐患,可以使用 eval:
  eval("x."+key)
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1636 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 17:17 · PVG 01:17 · LAX 09:17 · JFK 12:17
  ♥ Do have faith in what you're doing.