V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tomtom9
V2EX  ›  iOS

iPhone 快捷指令一直报一个问题

 •  
 •   tomtom9 · 95 天前 via iPhone · 840 次点击
  这是一个创建于 95 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  楼主做了一个充电时自动换壁纸的自动化

  screenshort

  然后就弹这种,bug 提示

  欧,好烦啊

  5 条回复    2021-10-18 21:06:44 +08:00
  zhouwb
      1
  zhouwb  
     94 天前 via iPhone
  carplay 自动播放音乐也报错,没办法,等更新吧,这肯定是 bug
  JimmyLau
      2
  JimmyLau  
     94 天前 via iPhone
  😩我怀疑是隐私设置问题。。自动化和 Siri 都没出现隐私授权。。没授权不能运行就挂掉了。。
  zyu0090
      3
  zyu0090  
     94 天前
  重启试试
  tomtom9
      4
  tomtom9  
  OP
     94 天前 via iPhone
  @zyu0090 重启大法这次不管用了
  crisrock
      5
  crisrock  
     93 天前 via iPhone
  快捷指令升级 iOS15 后有不少 bug,主要是隐私许可的问题
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2744 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 11:42 · PVG 19:42 · LAX 03:42 · JFK 06:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.