V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
shuxhan
V2EX  ›  Nuxt.js

搞了三天的 nuxt 博客终于上线了

 •  
 •   shuxhan ·
  zoer98 · 2021-12-30 17:54:20 +08:00 · 2024 次点击
  这是一个创建于 405 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有一说一,nuxt 挺好用的,写了个比较简洁风格的博客

  老哥们来玩一下啊,喜欢的话可以顺便加个友链

  在线预览: https://xiabanlo.cn

  Github 源码: https://github.com/Nov8nana/nuxt-blog

  7 条回复    2022-01-21 15:17:27 +08:00
  yaojin
      1
  yaojin  
     2021-12-30 18:33:05 +08:00 via Android
  xiejieyin
      2
  xiejieyin  
     2021-12-30 22:02:43 +08:00 via Android
  弄服务跑跑
  moxuanyuan
      3
  moxuanyuan  
     2021-12-30 23:38:11 +08:00   ❤️ 2
  你说的简洁风格,高情商来讲,就是十年前的复古风。。低情商来讲,就是有点土。。
  shuxhan
      4
  shuxhan  
  OP
     2021-12-31 08:50:16 +08:00
  @yaojin 写的不错啊,我要抄了你
  shuxhan
      5
  shuxhan  
  OP
     2021-12-31 08:50:59 +08:00
  @moxuanyuan 确实,我朋友就说我 ui 太拉了,一点也不现代化
  flyinghigherair
      6
  flyinghigherair  
     2022-01-21 13:29:06 +08:00
  正在学习 nuxtjs ,拿来借鉴一下
  yourmoonlight
      7
  yourmoonlight  
     2022-01-21 15:17:27 +08:00
  点进去看了,很清新舒服啊
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1523 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 18:14 · PVG 02:14 · LAX 10:14 · JFK 13:14
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.