V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
JerryJerry
V2EX  ›  二手交易

收 macbook air m1 16+256

 •  
 •   JerryJerry · 2022-02-02 15:56:45 +08:00 · 1168 次点击
  这是一个创建于 415 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  要求:机身无磕碰,屏幕无划痕。 心理价位:7k 左右(参考摩集全新 8k ) 最好是杭州或者成都面交

  第 1 条附言  ·  2022-02-09 13:06:12 +08:00

  已经买到了 感谢v站

  11 条回复    2022-02-11 11:12:22 +08:00
  cloudhuang
      1
  cloudhuang  
     2022-02-03 21:02:43 +08:00 via Android
  同收,楼主优先
  aidenLL2019
      2
  aidenLL2019  
     2022-02-03 23:06:23 +08:00 via Android
  搭个顺风车
  IC0ZB
      3
  IC0ZB  
     2022-02-04 10:41:30 +08:00 via iPhone
  刚好有一个,坐标杭州,TXJfRG9vcmR5
  aidenLL2019
      4
  aidenLL2019  
     2022-02-04 18:25:41 +08:00 via iPhone
  @IC0ZB 楼上的兄弟,上闲鱼
  lostsleeper
      5
  lostsleeper  
     2022-02-08 16:33:03 +08:00
  搭个顺风车,广州地区有吗
  bigwhite1
      6
  bigwhite1  
     2022-02-08 16:45:21 +08:00
  搭个顺风车,出丐版 macbook air m1 8+256 ,电池循环 4 次,发票包装都有,上海苏州可面交
  JustBecause
      7
  JustBecause  
     2022-02-09 11:52:48 +08:00
  @bigwhite1 怎么出
  honamx
      8
  honamx  
     2022-02-10 10:42:33 +08:00
  @bigwhite1 明盘
  bigwhite1
      9
  bigwhite1  
     2022-02-10 12:06:21 +08:00 via Android
  @honamx 6000
  honamx
      10
  honamx  
     2022-02-10 14:43:35 +08:00
  @bigwhite1 😂略高
  honamx
      11
  honamx  
     2022-02-11 11:12:22 +08:00
  @IC0ZB 你的多少出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3869 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 100ms · UTC 09:56 · PVG 17:56 · LAX 02:56 · JFK 05:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.