V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chenshuo0529
V2EX  ›  上海

我又来出租房子了 闵行区 浦江线 东城一路地铁站 1000 块/月

  •  
  •   chenshuo0529 · 291 天前 · 1791 次点击
    这是一个创建于 291 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    没别的,就是便宜。 房子租了很多年了,室友换了一批又一批,朝南次卧月租 1000 ,包水电,图片啥的可以见豆瓣链接。 豆瓣链接。 https://www.douban.com/group/topic/260128657/?_dtcc=1&_i=49175149Hzqoi3

    8 条回复    2022-03-03 10:01:51 +08:00
    wanqiuyao
        1
    wanqiuyao  
       291 天前 via iPhone
    温馨提示:豆瓣页面没了
    chenshuo0529
        2
    chenshuo0529  
    OP
       291 天前
    @wanqiuyao 谢谢提醒,好像是有问题,如果有需要请点击鱼塘链接 https://m.tb.cn/h.fOfbXRO?tk=LONI23Hbrc0
    ErwinCheung
        3
    ErwinCheung  
       291 天前
    任性啊
    tyhuohuo8
        4
    tyhuohuo8  
       291 天前
    那边房租真便宜,可惜离我公司太远了
    chenshuo0529
        5
    chenshuo0529  
    OP
       291 天前 via iPhone
    @tyhuohuo8 要不…换个工作?
    zxxufo008
        6
    zxxufo008  
       283 天前
    老哥我先留个言吧,5 月份还没借掉我找你吧,房租是真的低
    chenshuo0529
        7
    chenshuo0529  
    OP
       283 天前 via iPhone
    @zxxufo008 好的
    52111847
        8
    52111847  
       276 天前
    养猫了,看来不符合条件
    关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2714 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 06:14 · PVG 14:14 · LAX 22:14 · JFK 01:14
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.