V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
HI101
V2EX  ›  二手交易

出 iPad air3(64g、wifi) + 一代笔。一直带套和贴膜, 2300 有人要?

 •  
 •   HI101 · 311 天前 · 1487 次点击
  这是一个创建于 311 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  311 天前
  在上班,晚点回复你们
  18 条回复    2022-03-24 05:42:34 +08:00
  SiuRayyy
      1
  SiuRayyy  
     311 天前
  怎么联系?屏幕有没有白班
  yurenlee
      2
  yurenlee  
     311 天前
  联系方式? v c3lzdGVtT3V0NDQy
  zzfer
      3
  zzfer  
     311 天前
  排个队,v: emhhbzExNjAzMDY0NTg4OA==
  cambo0
      4
  cambo0  
     311 天前 via iPhone
  排个队 v:Y2FtYm8w
  eden0412
      5
  eden0412  
     311 天前
  笔单出不?
  randychan
      6
  randychan  
     311 天前
  排队,v: Yy1XRXZpZXE=
  mosliu
      7
  mosliu  
     311 天前
  排个队 vx 同 id
  HolmesYe123
      8
  HolmesYe123  
     311 天前
  蹲一支笔
  Loading51
      9
  Loading51  
     311 天前
  排个队,V :WTQzNDMxMTgwOA==
  w4087
      10
  w4087  
     311 天前
  正常 air3 大概是 2000-2100 ,一代笔大概 400 出头。楼主大善人。
  mayisme
      11
  mayisme  
     311 天前 via iPhone
  蹭楼,出一代笔,包装都在,过保了,vx:eGlhb3lmNTI0
  mayisme
      12
  mayisme  
     311 天前 via iPhone
  410 ,包顺丰
  msn1983aa
      13
  msn1983aa  
     311 天前
  正在复习软考高项,这套拿来复习刷题简直太棒了

  楼主可以出给我吗? VX:QWxsZW5fUw==
  wancoco
      14
  wancoco  
     311 天前
  排个队,可以加点钱插队
  ( base64 ) V:ZHhod2FuYzk5
  lixon166
      15
  lixon166  
     311 天前
  3 这么香吗 打算 air 2 再战两年
  zzfer
      16
  zzfer  
     311 天前
  @mayisme 笔还出吗
  mayisme
      17
  mayisme  
     310 天前 via iPhone
  @zzfer 已出
  mayisme
      18
  mayisme  
     310 天前 via iPhone
  @mayisme 已出给 v 友
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   317 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 119ms · UTC 19:55 · PVG 03:55 · LAX 11:55 · JFK 14:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.