chongdonghh 最近的时间轴更新
chongdonghh

chongdonghh

V2EX 第 364192 号会员,加入于 2018-11-19 15:53:50 +08:00
chongdonghh 最近回复了
升级到 macos12,把电池里面的省电模式打开,现在外接显示器,不不看视频都不超过 55 度了
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3212 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 10ms · UTC 10:23 · PVG 18:23 · LAX 02:23 · JFK 05:23
♥ Do have faith in what you're doing.