V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  zhangyuchao  ›  全部回复第 1 页 / 共 1 页
回复总数  1
其实虽然键盘上改了,但软件还没有适配,「听写」和「免打扰」还是键盘灯亮度调节...楼主可以试一下,因为我的 m1 mba 就是这样的。
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1008 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 19:27 · PVG 03:27 · LAX 12:27 · JFK 15:27
♥ Do have faith in what you're doing.