V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
bryanwongxin
V2EX  ›  Apple

搞一个 Apple Fitness+的 iMessage 群,大家交流交流吧

 •  2
   
 •   bryanwongxin · 154 天前 · 1669 次点击
  这是一个创建于 154 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  一个人练很没劲的。 有意私信我 iMessage ID 我拉你们

  43 条回复    2022-08-19 09:24:49 +08:00
  aaatches
      1
  aaatches  
     154 天前
  cGlrYV9jaHVAcXEuY29t
  tagtag
      2
  tagtag  
     154 天前
  Zml0bmVzc0BpY29uc29sZS54eXo=
  liuliangyz
      3
  liuliangyz  
     154 天前
  国内的 imessage 被阉割了吧
  minsheng
      4
  minsheng  
     154 天前
  bm90Y29tZUBpY2xvdWQuY29tCg==
  qq515550
      5
  qq515550  
     154 天前
  Kzg2IDE4NTAyNTExNTI4 谢谢
  edinina
      6
  edinina  
     154 天前
  Y2hvd2tpbmcubGVlQGdtYWlsLmNvbQ==
  SeanDragon
      7
  SeanDragon  
     154 天前
  c3lsODAyM3dob0BpY2xvdWQuY29t
  ccming
      8
  ccming  
     154 天前
  Y2NtaW5nQGdtYWlsLmNvbQ==
  BarryPan
      9
  BarryPan  
     154 天前 via iPhone
  @liuliangyz #3 能用 fitness+的都不是国区吧
  anson264556364
      10
  anson264556364  
     154 天前
  YW5zb24yMzU2ODlAZ21haWwuY29t
  Hug125
      11
  Hug125  
     154 天前
  只有 watch 可以拉我进 Imessage 群吗?

  SHVnMTI1QHFxLmNvbQ==
  EUMEN1DES
      12
  EUMEN1DES  
     154 天前
  d2VpeHVjaGVuX2N1bXRAaWNsb3VkLmNvbQ==
  charzluo
      13
  charzluo  
     154 天前
  aW1sdWNhbHVvQG91dGxvb2suY29t

  感谢~
  zimintam
      14
  zimintam  
     154 天前
  我不会发私信= = 可以告诉我怎么发么
  zimintam
      15
  zimintam  
     154 天前
  Q2hha3RhbTE5OTNAbWUuY29t
  xxxuuu
      16
  xxxuuu  
     154 天前 via iPhone
  eHh4dXV1MTk5OUBxcS5jb20=
  Moly
      17
  Moly  
     154 天前 via iPhone
  @zimintam 你好,请问是怎么发的…搜了好久没搜到
  Scare
      18
  Scare  
     154 天前
  dG9ieXdhbmdAb3V0bG9vay5jb20=
  bryanwongxin
      19
  bryanwongxin  
  OP
     153 天前
  卧槽。。。你们发的都什么?要用什么解码??
  tagtag
      20
  tagtag  
     153 天前
  @bryanwongxin base64 ,搜索 base64 decode ,大家主要是怕被爬虫爬走邮件后回收到垃圾邮件。
  bryanwongxin
      21
  bryanwongxin  
  OP
     153 天前
  @tagtag 所以我说发私信,私信也会被爬虫检测到么?
  bryanwongxin
      22
  bryanwongxin  
  OP
     153 天前
  @tagtag 谢谢!搜了下,懂了,哈哈

  我的:d3gxMjdteUBpY2xvdWQuY29t
  bryanwongxin
      23
  bryanwongxin  
  OP
     153 天前
  @BarryPan iMessage 有什么被阉割的?
  Yuh1949
      24
  Yuh1949  
     153 天前
  aG9yYWNlMTk0OUBpY2xvdWQuY29t 谢谢
  DesmondLeo
      25
  DesmondLeo  
     153 天前
  bWVvd3V1MDQyNUBpY2xvdWQuY29t
  jasongin
      26
  jasongin  
     153 天前
  eWluemVuMjY4QGdtYWlsLmNvbQ==
  加入加入
  BartonZ
      27
  BartonZ  
     153 天前
  YmFydG9uemhhby51c0BnbWFpbC5jb20=
  加我
  Moly
      28
  Moly  
     153 天前 via iPhone
  ZmVlZW1vbHlAZ21haWwuY29t
  Thanks ~
  bryanwongxin
      29
  bryanwongxin  
  OP
     153 天前
  没办法修改帖子了?

  我的:d3gxMjdteUBpY2xvdWQuY29t
  ht
      30
  ht  
     153 天前
  amlkZWppYW94dW5AZ21haWwuY29t

  有劳
  aero99
      31
  aero99  
     153 天前
  a3VucXVAbWUuY29t
  zhangyuchao
      32
  zhangyuchao  
     153 天前 via iPhone
  emhhbmd5dWNoYW8wMTA0QGdtYWlsLmNvbQ==
  楼主加我一个
  lhrst
      33
  lhrst  
     153 天前
  还有我还有我
  bGhyc3RsdHFAaWNsb3VkLmNvbQ==
  shiinamsr
      34
  shiinamsr  
     153 天前 via iPhone
  U2hpaW5hbXNyMUBnbWFpbC5jb20=
  aceralon
      35
  aceralon  
     153 天前
  YWNlcmFsb25Ab3V0bG9vay5jb20=
  cpluspython
      36
  cpluspython  
     153 天前
  c2hvb3RjaGVuZ0BnbWFpbC5jb20=
  AnyTurtle999
      37
  AnyTurtle999  
     153 天前
  d3ljbG92ZXN0dWR5QGZveG1haWwuY29t
  GZK007
      38
  GZK007  
     153 天前
  em9lY2hhbzAyMTRAaG90bWFpbC5jb20=
  55xigua
      39
  55xigua  
     145 天前 via iPhone
  可以加我吗
  bryanwongxin
      40
  bryanwongxin  
  OP
     140 天前
  @55xigua 可以
  55xigua
      41
  55xigua  
     139 天前
  biibii
      42
  biibii  
     127 天前
  bGl1LnVzQGljbG91ZC5jb20= 求拉
  FlyingClive
      43
  FlyingClive  
     110 天前
  求拉:Y2xpdmV0dW5nQGdtYWlsLmNvbQ==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1226 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 51ms · UTC 22:42 · PVG 06:42 · LAX 14:42 · JFK 17:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.