V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chroming
V2EX  ›  macOS

分享几个 Setapp 和即刻 3.0 邀请码

 •  1
   
 •   chroming · 2016-12-21 10:26:48 +08:00 · 19094 次点击
  这是一个创建于 2621 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  230 条回复    2017-02-09 10:10:21 +08:00
  1  2  3  
  yanwen
      1
  yanwen  
     2016-12-21 10:28:08 +08:00
  谢谢。。点了第三个。。
  kindjeff
      2
  kindjeff  
     2016-12-21 10:30:36 +08:00
  用了楼主的第一个即刻邀请码,现在我有了三个……

  LRI0EX

  P3AXA7

  XTOSLX
  kookpua
      3
  kookpua  
     2016-12-21 10:30:40 +08:00
  即刻邀请码怎么用?
  chroming
      4
  chroming  
  OP
     2016-12-21 10:32:17 +08:00
  @kookpua 即刻 app 我的--实验室 里输入邀请码就可以用
  kookpua
      5
  kookpua  
     2016-12-21 10:32:56 +08:00
  @kindjeff 用了这位的是第三个邀请码 现在我也有了三个
  8DKTQ1
  SRBRYZ
  seashell
      6
  seashell  
     2016-12-21 10:39:23 +08:00
  @kookpua
  通过 8DKTQ1 得到
  JHUVKT
  W6OG1
  9SXILT
  xiao0sun
      7
  xiao0sun  
     2016-12-21 10:43:44 +08:00
  @seashell
  9SXILT 得到
  NMK2ES
  5USK75
  999BHH
  yanwen
      8
  yanwen  
     2016-12-21 10:46:14 +08:00
  JHUVKT 得到:

  LP0DQ4
  30JM3M
  XYGZJD
  Mirage09
      9
  Mirage09  
     2016-12-21 10:51:15 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  @yanwen LP0DQ4 得到

  CRGXRX
  WXGJ91
  I0EZLZ
  AdamChrist
      10
  AdamChrist  
     2016-12-21 10:52:38 +08:00
  @Mirage09 I0EZLZ 得到
  ATDNTE
  C2WV1L
  TK5HR6
  yanyanlong
      11
  yanyanlong  
     2016-12-21 10:54:49 +08:00
  @Mirage09 WXGJ91 得到
  XM9T8D
  MYEE1N
  alviss
      12
  alviss  
     2016-12-21 10:55:45 +08:00
  @AdamChrist TK5HR6 得到

  HK6PJG
  9TUQT5
  6D3725
  chalypeng
      13
  chalypeng  
     2016-12-21 10:58:11 +08:00
  @alviss 6D3725 得到
  THSANR
  BFVOFU
  0HNMUF
  zhenjiachen
      14
  zhenjiachen  
     2016-12-21 10:59:08 +08:00
  @yanyanlong XM9T8D 得到
  1RBSQP
  M5M4R8
  HEP18I
  smilexyk
      15
  smilexyk  
     2016-12-21 11:02:22 +08:00 via iPhone
  @chalypeng THSANR 得到:
  YS66HK
  2HOXOY
  CZSCXM
  Time2
      16
  Time2  
     2016-12-21 11:04:55 +08:00
  @zhenjiachen HEP18I 得到: 8XOL3B , U1WSQ5 , P86QYC
  lltctt
      17
  lltctt  
     2016-12-21 11:05:04 +08:00
  @smilexyk YS66HK 得到
  OIGA0G
  BLSMB4
  9E17HY
  Z1on
      18
  Z1on  
     2016-12-21 11:06:46 +08:00 via Android
  @smilexyk CZSCXM 得到
  JWIBI0
  HKU6DN
  WXD864
  killsting
      19
  killsting  
     2016-12-21 11:07:53 +08:00
  @lltctt 9E17HY

  得到:

  TKQ75D
  HJKDN6
  JGRD3L
  dan994
      20
  dan994  
     2016-12-21 11:11:02 +08:00
  @Z1on JWIBI0 已用
  得到邀请码:
  KTWUQH
  R7J6L8
  967TDS
  hging
      22
  hging  
     2016-12-21 11:11:24 +08:00
  JGRD3L
  得到:
  YNY8QY
  B2DYRF
  U1I2CI
  cherrypi
      23
  cherrypi  
     2016-12-21 11:12:57 +08:00 via iPhone
  @killsting TKQ75D
  得到:

  YDFVSY
  JJR5JB
  8HRW62
  kink
      24
  kink  
     2016-12-21 11:21:01 +08:00
  没有用邀请码是 3.0.0 ( 532 ),用了邀请码就是可以创建新提醒?

  YDFVSY
  得到:
  PSP7I1
  DHEFT0
  HDH4KE
  fyl00
      25
  fyl00  
     2016-12-21 11:22:30 +08:00
  我想知道有没有人有 onetake 的邀请码
  pango
      26
  pango  
     2016-12-21 11:23:15 +08:00
  HDH4KE 已用
  得到:
  84C87E
  5JMONW
  FOFXP6
  SonicXP
      27
  SonicXP  
     2016-12-21 11:26:38 +08:00
  5JMONW 已用
  得到
  MBNB1F
  2MSISF
  ALGE2C
  zhanghe0706
      28
  zhanghe0706  
     2016-12-21 11:28:32 +08:00
  MBNB1F 已用

  Y43WI2
  QF1oTS
  3P3J6V
  a3mao
      29
  a3mao  
     2016-12-21 11:29:24 +08:00
  ALGE2C 已用
  AO70HP
  65P1CF
  V2VAYA
  mudenng
      30
  mudenng  
     2016-12-21 11:30:19 +08:00
  65P1CF 已用
  L3CH0G
  VUNRC5
  BVKMFN
  scyuo
      31
  scyuo  
     2016-12-21 11:32:04 +08:00
  3P3J6V 已用
  得到:
  SM45SA
  BEVK98
  D7C1HN
  Mes0
      32
  Mes0  
     2016-12-21 11:36:12 +08:00
  SM45SA 已用
  S8FRUS
  IN3210
  O71JN6
  exoticknight
      33
  exoticknight  
     2016-12-21 11:36:24 +08:00
  这个 Setapp 只是个启动器?还是说它会附送官网说的 app ……
  manklnd
      34
  manklnd  
     2016-12-21 11:37:11 +08:00
  V2VAYA 已用
  D9LO6B
  AIJ7XX
  UTSD4S
  issac
      35
  issac  
     2016-12-21 11:37:54 +08:00
  IN3210 已用
  7J09E5
  7H5DQ9
  ISTAYE
  nikubenki
      36
  nikubenki  
     2016-12-21 11:38:27 +08:00
  S8FRUS 已用
  R265Y0
  LACB82
  最后一个留给我老婆
  privil
      37
  privil  
     2016-12-21 11:39:37 +08:00
  L3CH0G 已用
  TYE6LD
  747WGT
  PHQLPR
  starrrry
      38
  starrrry  
     2016-12-21 11:40:39 +08:00 via iPhone
  setapp 的邀请还有吗?谢谢
  BOYPT
      39
  BOYPT  
     2016-12-21 11:40:46 +08:00
  2MSISF 已用
  得到
  4F0KKW
  DM47Q7
  MA1LNM
  xuc
      41
  xuc  
     2016-12-21 11:50:52 +08:00
  JFNH7A
  00MNT3
  KB4L1Z
  JohnH
      42
  JohnH  
     2016-12-21 11:51:08 +08:00
  DM47Q7 已用
  得到
  XTYX2V
  DTN1W5
  RL2E8U
  414
      43
  414  
     2016-12-21 11:52:03 +08:00
  RL2E8U 已用:

  L607UU
  MTN0I9
  3LANLF
  belowfrog
      44
  belowfrog  
     2016-12-21 11:53:22 +08:00
  XTYX2V 已用
  得到
  YDDAWN
  D939D5
  D6Q3CQ
  cree3p
      45
  cree3p  
     2016-12-21 12:02:12 +08:00
  D6Q3CQ 已用
  得到
  KAT6D9
  5O39BO
  RLWD7O
  xiningxiao
      46
  xiningxiao  
     2016-12-21 12:15:55 +08:00 via iPhone
  求即刻码
  RockyLee
      47
  RockyLee  
     2016-12-21 12:22:45 +08:00
  Y43WI2 已用
  得到
  LPTKDH
  PM48VD
  ESLS6S
  jzhang
      48
  jzhang  
     2016-12-21 12:26:19 +08:00
  ESLS6S 已用
  得到
  U9VFGA
  7EY8E4
  E4U0XR
  liuhk388
      49
  liuhk388  
     2016-12-21 12:27:45 +08:00
  isaacpei
      50
  isaacpei  
     2016-12-21 12:42:31 +08:00
  PM48VD 已用
  得到
  4K6KV8
  QNC6EF
  CBMFPU
  sonihc
      51
  sonihc  
     2016-12-21 12:43:28 +08:00
  CBMFPU 已用
  得到
  UYXWZY
  8F9KIO
  CS56LU
  ranye
      52
  ranye  
     2016-12-21 12:44:05 +08:00
  用了 setapp 邀请的不继续发也好歹说一下用了,我试了整层楼的链接= =
  youthcould
      53
  youthcould  
     2016-12-21 12:48:39 +08:00   ❤️ 1
  @isaacpei 谢谢, 4K6KV8 得到
  5GZ30B
  N6QJ3K
  JNGHAD
  empilot
      54
  empilot  
     2016-12-21 12:48:54 +08:00

  8F9KIO


  W5F0TT
  0U0N8G
  XGL2QP
  steley
      55
  steley  
     2016-12-21 12:50:08 +08:00
  @youthcould 谢谢, JNGHAD 已用

  3XKRSR
  QD38X7
  T9FXQ3
  anonymityl
      56
  anonymityl  
     2016-12-21 12:55:29 +08:00
  3XKRSR 已用

  926HRB
  EMJ5DS
  C2N9ZR
  miniers
      57
  miniers  
     2016-12-21 12:57:29 +08:00 via iPhone
  8IMQKT
  AIO57H
  MTI00S
  laduary
      58
  laduary  
     2016-12-21 12:58:43 +08:00
  @empilot 谢谢,已用 W5F0TT

  PJYXNA
  BT7WT6
  JFZ9ER

  刚刚下了一个即刻,感觉做的还不错
  tanran
      59
  tanran  
     2016-12-21 13:00:35 +08:00
  QD38X7 已用

  5W1SOS
  FS8UYR
  WP1NK6
  derek80
      60
  derek80  
     2016-12-21 13:00:54 +08:00
  @anonymityl 用了 EMJ5DS ,
  补充三个
  R2MXTS
  EZ7WSN
  JHNKQC
  iakisey
      61
  iakisey  
     2016-12-21 13:02:36 +08:00 via iPhone
  @anonymityl 感谢,已用 9 开头的

  KKYQ1O
  SO7WQ9

  IRGVBT
  SevnChen
      62
  SevnChen  
     2016-12-21 13:02:55 +08:00
  @derek80 用了 JHNKQC
  补充三个
  QIR8NE
  UY86VN
  GKE1QM
  a3mao
      63
  a3mao  
     2016-12-21 13:05:12 +08:00
  分享 setapp 的邀请啊
  latteczy
      64
  latteczy  
     2016-12-21 13:10:13 +08:00
  @iakisey IRGVBT 已用,感谢
  IZVEXI
  2H93D4
  6XSA6G
  lisonfan
      65
  lisonfan  
     2016-12-21 13:19:38 +08:00
  楼上用了怎么没人分享出来啊
  xtynk
      66
  xtynk  
     2016-12-21 13:23:27 +08:00
  @laduary PJYXNA 已用

  QMU7Z9
  I5YRNQ
  Z3I9G6
  ShawnRong
      67
  ShawnRong  
     2016-12-21 13:24:29 +08:00
  Z3I9G6 已用
  JJDZK0
  LC78XC
  TL59C6
  zhanlucky
      68
  zhanlucky  
     2016-12-21 13:24:39 +08:00
  BT7WT6 已用,感谢
  870HD3
  S3B3P9
  WTNF7X
  Tyrion
      69
  Tyrion  
     2016-12-21 13:26:05 +08:00
  YXQ80D
  TPQK31
  ABG3WJ

  之前用的刘飞的邀请码,有三个可以拿去用。
  killsting
      70
  killsting  
     2016-12-21 13:27:24 +08:00   ❤️ 1
  @exoticknight

  等于订阅形式,现在可以用 3 个月,里面的 App 全部没有内购,可以用的。

  等于薅羊毛吧。

  试用期到了後一个月 9.9 美元。
  feixchow
      71
  feixchow  
     2016-12-21 13:27:30 +08:00
  @empilot 已用 0U0N8G ,感谢
  RH2ZUC
  WT6E0Z
  KL5BUF
  yhoon
      72
  yhoon  
     2016-12-21 13:28:57 +08:00
  @youthcould 谢谢, 5GZ30B 已用

  YCXZ6E
  AF0643
  IJE86U
  lisonfan
      73
  lisonfan  
     2016-12-21 13:32:36 +08:00 via iPhone
  已用 IJE86U

  OXIOOC

  P247N8

  8K1FNM
  martianyi
      74
  martianyi  
     2016-12-21 13:42:33 +08:00
  8K1FNM 已用

  7ZWXAG

  VWNOC1

  88K966
  zyllwy
      75
  zyllwy  
     2016-12-21 13:42:48 +08:00
  谁还有邀请码给我个。。。都用光了!!!!!!!!
  csx163
      76
  csx163  
     2016-12-21 13:44:13 +08:00
  @steley QD38X7 谢谢

  75CX25
  PPGLG5
  ODQQ7D
  auhah
      77
  auhah  
     2016-12-21 13:45:10 +08:00
  @martianyi 88K966 已用

  EOABTP

  VSYWJI

  3XYGKL
  Vnaner
      78
  Vnaner  
     2016-12-21 13:45:37 +08:00
  @yhoon YCXZ6E 已用 谢谢

  DKS3GI
  EJ54HU
  9UJNO9
  zhanauto
      79
  zhanauto  
     2016-12-21 13:49:33 +08:00
  @Vnaner EJ54HU 已用 谢谢
  ONBFUK
  LAJTAK
  Q81LQV
  homever
      80
  homever  
     2016-12-21 13:57:29 +08:00
  @Vnaner 9UJNO9 已用,谢谢

  Y7SUHC
  N1ZQMX
  OTHNWV
  Joysisyphus
      81
  Joysisyphus  
     2016-12-21 13:58:25 +08:00
  @zhanauto ONBFUK 已用 谢谢

  3AUNYO
  NY4074
  0W0Z1D
  SingeeKing
      82
  SingeeKing  
     2016-12-21 14:00:06 +08:00
  求 setapp 邀请码。。
  zt1991616
      83
  zt1991616  
     2016-12-21 14:00:27 +08:00
  Joysisyphus 0W0Z1D 已用 谢谢
  9B1G03
  2R2BN4
  KTQSP4
  rubinette
      84
  rubinette  
     2016-12-21 14:00:34 +08:00
  LQZ00M
  samtoto
      85
  samtoto  
     2016-12-21 14:02:33 +08:00
  @auhah 3XYGKL 已用 感谢

  YPV8GR
  L24OOI
  694169224
      86
  694169224  
     2016-12-21 14:05:37 +08:00
  @samtoto L24OOI 已用,谢谢

  JAQQ9R
  B7NFBL
  3N98Q0
  costimes
      87
  costimes  
     2016-12-21 14:14:18 +08:00
  3AUNYO 已使用

  M9F5U4
  F9E492
  GHZ830
  s642153378
      88
  s642153378  
     2016-12-21 14:15:10 +08:00 via Android
  @csx163
  PPGLG5 已用


  VJGLUL
  54K68A
  WMQJAD
  carlton
      89
  carlton  
     2016-12-21 14:17:04 +08:00
  @694169224 JAQQ9R 已用, 谢谢
  wclebb
      90
  wclebb  
     2016-12-21 14:18:18 +08:00
  @costimes

  GHZ830 已用

  3WKCE4
  2XPSAT
  XS75Y5
  carlton
      91
  carlton  
     2016-12-21 14:18:21 +08:00
  MDYS9C
  LV1V59
  J93EOA
  baizhebz
      92
  baizhebz  
     2016-12-21 14:19:51 +08:00
  @s642153378 WMQJAD 已用,谢谢

  X50QW0
  HZ6R8L
  cooper
      93
  cooper  
     2016-12-21 14:24:43 +08:00
  @baizhebz

  HZ6R8L 已用

  2S9RYF
  L4V02Q
  Lullaby
      94
  Lullaby  
     2016-12-21 14:28:30 +08:00   ❤️ 1
  @carlton

  J93EOA 已用

  PEN2ZJ
  6WKQD1
  EAA2K7
  seasonsfx
      95
  seasonsfx  
     2016-12-21 14:32:40 +08:00 via iPhone
  RJZX3S
  PB2X8O
  JSAN8F
  sparrowing
      96
  sparrowing  
     2016-12-21 14:33:09 +08:00
  @Lullaby

  EAA2K7 已用

  U1K78Q
  RTBWIX
  1GSFSY
  2owe
      97
  2owe  
     2016-12-21 14:34:02 +08:00
  A9ZLMV
  L6NZ6L
  BPHQ6J
  xiangchen2011
      98
  xiangchen2011  
     2016-12-21 14:34:40 +08:00
  @sparrowing U1K78Q 已用
  AJO755
  5C5K6X
  1G0AYH
  philway
      99
  philway  
     2016-12-21 14:35:06 +08:00
  1GSFSY 已用
  78UE8J
  O2FR16
  A4YMNU
  rooted
      100
  rooted  
     2016-12-21 14:36:47 +08:00 via Android
  JKT5S3 UT5N1R
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2640 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 14:50 · PVG 22:50 · LAX 06:50 · JFK 09:50
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.