V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
jaaazzz
V2EX  ›  问与答

PHP 做论坛,大家有什么程序推荐的吗?除了 dz 以外

 •  
 •   jaaazzz · 303 天前 · 1294 次点击
  这是一个创建于 303 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  php 做论坛,大家有什么程序推荐的吗?除了 dz 以外,最好风格简单点

  12 条回复    2020-06-19 16:31:43 +08:00
  a570295535
      1
  a570295535   303 天前 via Android
  xiuno 虽然不更新了,但是还算好用
  plair
      2
  plair   303 天前 via iPhone
  xenforo
  flarum
  都是很好的
  一个轻量一个流行
  Xusually
      3
  Xusually   302 天前
  本站
  ylsc633
      4
  ylsc633   302 天前
  我用 php 写过一个 不过 我已经很久不更新了......
  davidyin
      5
  davidyin   302 天前 via Android   ❤️ 1
  phpbb
  ohao
      6
  ohao   302 天前
  @davidyin 这个我记得 1999 还是 2000 年发布的,比有些小朋友年纪都大。。。。。。。
  qq292382270
      7
  qq292382270   302 天前
  当初做最大的两家应该是 dz 和 phpwind 吧. 后来 dz 不知道是否因为腾讯收购原因(我瞎猜的)变成一家独大了
  zu1k
      8
  zu1k   302 天前 via Android
  fluxbb,小巧,简洁。那啥?对,经典!
  googlo
      9
  googlo   302 天前 via Android
  Xiuno bbs
  X-Force
      10
  X-Force   302 天前
  flarum
  davidyin
      11
  davidyin   302 天前   ❤️ 1
  @ohao 现在还,一直有更新。
  简体语言包是在下维护的。
  daya
      12
  daya   302 天前 via iPhone
  Wordpress🐶
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2015 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 10:28 · PVG 18:28 · LAX 03:28 · JFK 06:28
  ♥ Do have faith in what you're doing.