V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
TmacV2
V2EX  ›  问与答

求个 BS 结构的 fat todolist 的任务管理应用

 •  
 •   TmacV2 · 56 天前 · 419 次点击
  这是一个创建于 56 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  由于平常技术支撑的工作内容较多,老是记不住一些小项目进度以及中间的处理过程。有没有网页版的任务管理应用可以进行管理。

  5 条回复    2021-01-08 10:07:24 +08:00
  fanjianhang
      1
  fanjianhang   56 天前 via Android
  trello?
  netnr
      2
  netnr   56 天前 via Android
  github 问题➕里程碑
  netnr
      3
  netnr   56 天前 via Android
  dotnet 的项目就是这样管理的,积压的或每个大版本的 任务
  TmacV2
      4
  TmacV2   56 天前 via iPhone
  @netnr 我目前用的 gitee 问题
  FlyingShark
      5
  FlyingShark   56 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1357 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 17ms · UTC 23:39 · PVG 07:39 · LAX 15:39 · JFK 18:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.