V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
jaween
V2EX  ›  问与答

v2EX 在过去一个小时里,挂掉两次了?

 •  
 •   jaween · 359 天前 · 1779 次点击
  这是一个创建于 359 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2021-01-25 14:39:48 +08:00
  QBugHunter
      1
  QBugHunter  
     359 天前
  施主,你卡了
  revival83
      2
  revival83  
     359 天前 via iPhone
  并没有
  EmotionV
      3
  EmotionV  
     359 天前
  摸了一个小时的鱼告诉你,并没有挂
  ggabc
      4
  ggabc  
     359 天前 via iPhone
  每次多久算挂掉?
  7gugu
      5
  7gugu  
     359 天前 via iPhone
  一般都是自己的网卡了😂
  nutting
      6
  nutting  
     359 天前
  这个网址经常需要翻墙才能访问,大部分时候又不用
  sadfQED2
      7
  sadfQED2  
     359 天前 via Android
  哈哈哈,说明你上的是真 v 站
  hoyixi
      8
  hoyixi  
     359 天前
  应该是 DNS 解析的问题,经常发生
  886600
      9
  886600  
     359 天前
  咋样算挂掉
  hs0000t
      10
  hs0000t  
     359 天前 via Android
  梯子,请
  zhaokun
      11
  zhaokun  
     359 天前
  大概率是梯子不稳定
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1344 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 23:43 · PVG 07:43 · LAX 15:43 · JFK 18:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.