zhangxudong 最近的时间轴更新
zhangxudong

zhangxudong

V2EX 第 202526 号会员,加入于 2016-11-23 09:03:59 +08:00
zhangxudong 最近回复了
快寄给 B 站维修厮,我想看 5 安大电流
35 天前
回复了 WinG 创建的主题 奇思妙想 普通人不应该做任何有对抗性的运动
所以我选择做一个钓鱼佬,跟鱼对抗
社交个锤子,一个人出去钓鱼不香么
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1343 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 00:21 · PVG 08:21 · LAX 17:21 · JFK 20:21
♥ Do have faith in what you're doing.