V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
Cononico
V2EX  ›  分享创造

做了一个以凡人修仙传境界为基础的 Github 统计卡片

 •  
 •   Cononico · 63 天前 · 1668 次点击
  这是一个创建于 63 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近比较沉迷凡人的动漫,感觉可以将其中的境界与我们在 github 上的活动联动起来,也就说是编码的修仙之旅。于是便做了这个项目。

  项目参考github-readme-stats,目前统计的维度比较少,可以通过替换 username 渲染自己的卡片。

  https://github-immortality.vercel.app/api?username=xxx

  卡片演示:

  IceEnd's GitHub stats

  仓库地址:github-immortality

  16 条回复    2024-05-17 17:23:32 +08:00
  smallboy19991231
      1
  smallboy19991231  
     63 天前
  厲害了支持!
  zzz22333
      2
  zzz22333  
     63 天前
  好创业
  zzz22333
      3
  zzz22333  
     63 天前
  @zzz22333 #2 创意
  cssk
      4
  cssk  
     63 天前 via iPhone
  等级表发一下
  lisongeee
      5
  lisongeee  
     63 天前   ❤️ 1
  我发现这个统计不会把自己创建的组织里的自己创建的仓库的 star 算进去
  Cononico
      6
  Cononico  
  OP
     63 天前
  @cssk
  等级:
  ['道祖', '大罗', '太乙', '金仙', '真仙', '大乘', '合体', '炼虚', '化神', '元婴', '金丹', '筑基', '练气']
  区间:[1, 5, 10, 15, 20, 30,40,50,60, 70, 80, 90, 100]
  比分是几个维度一起算的,落在对应的区间就是啥等级
  Cononico
      7
  Cononico  
  OP
     63 天前
  @lisongeee 目前做得比较简单,后面可能会在 querystring 再加一些开关控制
  xiaoshan5733
      9
  xiaoshan5733  
     62 天前
  哈哈,凡人迷 +1
  chancat
      10
  chancat  
     62 天前 via Android
  怎么打不开了?
  chancat
      11
  chancat  
     62 天前 via Android
  @abersheeran 打不开
  nicolaswork007s
      12
  nicolaswork007s  
     61 天前
  笑鼠
  channg
      13
  channg  
     61 天前
  666
  ToDayMkCode
      14
  ToDayMkCode  
     61 天前
  vsitebon
      15
  vsitebon  
     61 天前
  ghostman
      16
  ghostman  
     60 天前
  练气
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1013 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 19:40 · PVG 03:40 · LAX 12:40 · JFK 15:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.