V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chztv
V2EX  ›  macOS

Setapp 可以继续免费用了,发邀请了!

 •  
 •   chztv · 2017-03-23 22:55:19 +08:00 · 10166 次点击
  这是一个创建于 1764 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  刚刚收到邮件,可以继续免费用最多 6 个月,当然是有条件的,需要邀请朋友加入。

  下面是我的邀请链接
  https://my.setapp.com/signup?referral=98b767f6-d3da-4339-9c04-3e1fdbead20b
  第 1 条附言  ·  2017-03-24 10:11:25 +08:00
  感谢所有回复及点了我的链接的朋友,我的邀请名额已经到了 6 人满了,希望新加入的朋友直接点楼下各位的链接!
  191 条回复    2017-04-27 20:27:56 +08:00
  1  2  
  iAndychan
      1
  iAndychan  
     2017-03-23 23:04:03 +08:00 via iPhone
  那我放一下我的啦 谢谢大家 需要的请注册
  https://my.setapp.com/signup?referral=db21b7ef-d1fe-41cf-8ee6-7ddbea254adb
  blublu
      6
  blublu  
     2017-03-24 00:02:58 +08:00
  跟着走一波,放一下我的链接。谢谢大家~
  https://my.setapp.com/signup?referral=d7dfc327-00a5-4db7-a4f4-507f9b5cc9d7
  oxoxoxox
      8
  oxoxoxox  
     2017-03-24 00:13:25 +08:00 via iPhone
  lc4t
      9
  lc4t  
     2017-03-24 00:15:45 +08:00 via iPhone
  imNull
      10
  imNull  
     2017-03-24 00:16:10 +08:00 via Android
  fuxiaopang
      11
  fuxiaopang  
     2017-03-24 00:45:22 +08:00
  DeutschXP
      12
  DeutschXP  
     2017-03-24 01:01:16 +08:00 via iPhone
  qpood
      13
  qpood  
     2017-03-24 01:01:48 +08:00
  感谢楼主!
  我也来一发,有需要可以点
  https://my.setapp.com/signup?referral=143a1fef-f734-4655-ad93-29741d437b68
  Chromer
      14
  Chromer  
     2017-03-24 01:25:46 +08:00 via Android
  also24
      15
  also24  
     2017-03-24 01:51:24 +08:00
  songz
      16
  songz  
     2017-03-24 01:54:59 +08:00 via Android
  shilanxiangyuan
      20
  shilanxiangyuan  
     2017-03-24 02:52:06 +08:00
  我个人是不太看好 macpaw 的这种营销方式,虽然他们 cmm 在中国赚了不少钱。
  赚到钱自然胃口也大了,但是她们这种方式反而把各软件厂商的利益最小化了。
  但至少对于用户来说不需要很多钱就可以使用更多的正版软件是件好事。
  还有很长的路要走,但也有可能逆袭。
  ersic
      24
  ersic  
     2017-03-24 07:17:02 +08:00 via Android
  gwiily
      25
  gwiily  
     2017-03-24 07:45:00 +08:00 via iPhone
  DeepCold
      26
  DeepCold  
     2017-03-24 08:22:27 +08:00 via Android
  看不懂 这软件有啥好用的
  lonenol
      28
  lonenol  
     2017-03-24 08:53:50 +08:00
  wogong
      29
  wogong  
     2017-03-24 09:09:40 +08:00
  huangfuyingjian
      32
  huangfuyingjian  
     2017-03-24 09:27:18 +08:00
  ldp940622
      34
  ldp940622  
     2017-03-24 09:35:52 +08:00
  drw2w
      37
  drw2w  
     2017-03-24 09:50:31 +08:00
  xiubin
      38
  xiubin  
     2017-03-24 09:52:42 +08:00
  qgewfg
      41
  qgewfg  
     2017-03-24 10:30:51 +08:00
  jeffma
      42
  jeffma  
     2017-03-24 10:34:51 +08:00
  GhostFlying
      43
  GhostFlying  
     2017-03-24 10:37:00 +08:00 via Android
  zwx0709
      44
  zwx0709  
     2017-03-24 10:44:39 +08:00
  bonfy
      45
  bonfy  
     2017-03-24 10:48:01 +08:00 via iPhone
  xleo
      46
  xleo  
     2017-03-24 10:48:02 +08:00
  titixiong
      47
  titixiong  
     2017-03-24 10:48:11 +08:00 via iPad
  dozer47528
      52
  dozer47528  
     2017-03-24 11:07:00 +08:00
  ruanmeibi
      53
  ruanmeibi  
     2017-03-24 11:07:32 +08:00 via iPhone
  moooookey
      54
  moooookey  
     2017-03-24 11:07:51 +08:00
  OrangeM21
      55
  OrangeM21  
     2017-03-24 11:08:58 +08:00
  MartinWu
      58
  MartinWu  
     2017-03-24 11:15:13 +08:00
  manihome
      59
  manihome  
     2017-03-24 11:22:32 +08:00
  ariza
      61
  ariza  
     2017-03-24 11:36:13 +08:00
  yiciyuansky
      63
  yiciyuansky  
     2017-03-24 11:38:13 +08:00
  empyriumz
      64
  empyriumz  
     2017-03-24 11:39:56 +08:00
  heypig
      66
  heypig  
     2017-03-24 11:50:45 +08:00
  jfdnet
      68
  jfdnet  
     2017-03-24 12:04:19 +08:00
  byicer
      69
  byicer  
     2017-03-24 12:04:20 +08:00 via iPhone
  chnhyg
      74
  chnhyg  
     2017-03-24 12:15:26 +08:00
  ponder
      76
  ponder  
     2017-03-24 12:46:05 +08:00
  amnonma
      78
  amnonma  
     2017-03-24 13:00:29 +08:00
  killsting
      82
  killsting  
     2017-03-24 13:17:33 +08:00
  mozutaba
      83
  mozutaba  
     2017-03-24 13:27:59 +08:00
  yuwan
      84
  yuwan  
     2017-03-24 13:33:34 +08:00
  ernest
      85
  ernest  
     2017-03-24 13:36:51 +08:00
  jadecoder
      88
  jadecoder  
     2017-03-24 13:43:36 +08:00
  abchehehe32
      89
  abchehehe32  
     2017-03-24 13:45:06 +08:00 via iPhone
  laomo
      91
  laomo  
     2017-03-24 13:55:29 +08:00
  carterdang
      95
  carterdang  
     2017-03-24 14:26:38 +08:00 via iPhone
  wisonic
      96
  wisonic  
     2017-03-24 14:34:02 +08:00
  https://my.setapp.com/signup?referral=a3ed22c5-6bcb-4ef2-8762-8f484f967d8d


  我的刚注册,求 6 位 v 友,点击我的链接注册,谢谢了🙏~
  taozle
      97
  taozle  
     2017-03-24 14:37:09 +08:00
  c2rn
      98
  c2rn  
     2017-03-24 14:43:54 +08:00   ❤️ 1
  l9rw
      100
  l9rw  
     2017-03-24 14:51:07 +08:00
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2495 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 12:00 · PVG 20:00 · LAX 04:00 · JFK 07:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.