V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
牛客网
liangxunli
V2EX  ›  程序员

老问题了,请问,过年回家,怎么跟七大姑八大姨解释我们做什么工作?

 •  
 •   liangxunli · 281 天前 · 13012 次点击
  这是一个创建于 281 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  281 天前
  @alphadog619

  他们也就是随口一问,你也就随口一答。他们并关心你做什么,只关心你挣多少钱,比他们孩子赚的少,他们就开心,比他们孩子挣得多,他们就不开心。不要当个事了。


  说的对呀!!!
  208 条回复    2020-01-17 17:27:37 +08:00
  1  2  3  
  ZehaiZhang
      201
  ZehaiZhang   279 天前
  我来翻页
  Jimw
      202
  Jimw   279 天前
  老实的说自己是个扫地僧
  ojbkojbk
      203
  ojbkojbk   279 天前
  问:做什么
  答:做手机上的软件
  问:工资多少
  答:到手就几万
  问:工资这么高!存好多钱吧
  答:外面花销大,存不到钱的

  一般流程就是这样的。。。。。。
  aion
      204
  aion   279 天前
  当然是网管啦
  zaul
      205
  zaul   279 天前
  月薪 3000 包吃包住
  garyzhuang
      206
  garyzhuang   279 天前
  @xmge 你就说你天天骑自行车 动不动就骑自行车去河北
  tyhuohuo8
      207
  tyhuohuo8   279 天前
  @dswyzx 你说的这个打桩机和我知道的不太一样啊🐶
  charlie21
      208
  charlie21   277 天前
  打字员还行
  1  2  3  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1057 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 21:08 · PVG 05:08 · LAX 14:08 · JFK 17:08
  ♥ Do have faith in what you're doing.