V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
37422
V2EX  ›  推广

[特价+抽奖]YubiKey 5 NFC & Security Key NFC by Yubico

 •  
 •   37422 · 309 天前 · 5589 次点击
  这是一个创建于 309 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  特价

  价格

  YubiKey 5 NFC 券后低至 309 元包邮
  Security Key NFC by Yubico 券后低至 165 元包邮

  淘宝担保交易

  购买链接

  手机淘宝扫码购买

  优惠券

  Base64 解码获取领券链接

  aHR0cHM6Ly90YW9xdWFuLnRhb2Jhby5jb20vY291cG9uL3VuaWZ5X2FwcGx5Lmh0bT9zZWxsZXJJZD0yMjA1ODY0NTE2NDczJmFjdGl2aXR5SWQ9ZWQwYTAwZTJhZWMwNDFiOGJlYzlkYWNmZTU4MTgzOTA=
  

  数量有限,领完为止


  抽奖

  抽奖楼层

  截止 2020 年 12 月 18 日 22:00 所有回复楼层

  抽奖规则

  随机生成大整数,将抽奖楼层数取余+1,即为获奖楼层

  奖品

  Security Key NFC by Yubico 一枚

  388 条回复    2020-12-19 12:25:00 +08:00
  1  2  3  4  
  vinery
      301
  vinery   308 天前 via Android
  +1
  litujin1123
      302
  litujin1123   308 天前
  分母
  hanai
      303
  hanai   308 天前
  +1
  litterGuy
      304
  litterGuy   308 天前
  +1
  ExplorerLog
      305
  ExplorerLog   308 天前
  分母
  yxt
      306
  yxt   308 天前
  分母
  runking
      307
  runking   308 天前
  1
  waising
      308
  waising   308 天前
  +1
  dogfood
      309
  dogfood   308 天前
  +1
  hellorain
      310
  hellorain   308 天前 via iPhone
  试试手气,中不中
  Zhangxiaopa
      311
  Zhangxiaopa   308 天前
  +1
  wooyuntest
      312
  wooyuntest   308 天前
  分母
  overwatch
      313
  overwatch   308 天前
  分母+1
  Slf4j
      314
  Slf4j   308 天前
  分母
  Mayerchan
      315
  Mayerchan   308 天前
  1
  Lau3344
      316
  Lau3344   308 天前
  分母
  imyip
      317
  imyip   308 天前
  同为分母
  yijiu119
      318
  yijiu119   308 天前
  坟墓
  22k
      319
  22k   308 天前 via iPhone
  分母 1
  RLinux
      320
  RLinux   308 天前
  1
  laucenmi
      321
  laucenmi   308 天前
  +1
  jiorix
      322
  jiorix   308 天前
  +1
  feitxue
      323
  feitxue   308 天前
  +1
  bolice
      324
  bolice   308 天前
  争当分子了
  pkwenda
      325
  pkwenda   308 天前
  1
  13610868755
      326
  13610868755   308 天前
  1
  catqi
      327
  catqi   308 天前
  asdf
  xianxiaobo
      328
  xianxiaobo   308 天前
  分母
  ccoming
      329
  ccoming   308 天前
  分子
  luojianxhlxt
      330
  luojianxhlxt   308 天前
  分母分母
  不过这种抽奖,多回复几层是不是更好。。。
  xieren58
      331
  xieren58   308 天前
  +1
  rayless
      332
  rayless   308 天前
  +1
  YzSama
      333
  YzSama   308 天前
  来了。
  psuwgipgf
      334
  psuwgipgf   308 天前
  +111111
  melvin
      335
  melvin   308 天前
  111111+
  mousenonng
      336
  mousenonng   308 天前
  分子一枚
  yujizmq
      337
  yujizmq   308 天前
  +1
  kennyworld
      338
  kennyworld   308 天前
  +1
  mgrddsj
      339
  mgrddsj   308 天前
  分母
  mritd
      340
  mritd   308 天前 via iPhone
  分母
  mfee
      341
  mfee   308 天前
  分母
  xgydg
      342
  xgydg   308 天前
  移动钥匙串吗?抱歉我不懂这个
  whoops
      343
  whoops   308 天前 via iPhone
  +1
  farmer
      344
  farmer   308 天前
  leixiaoliu
      345
  leixiaoliu   308 天前
  +1
  hlpureboy
      346
  hlpureboy   308 天前
  分母 +1
  dbres
      347
  dbres   308 天前
  分母+1
  yaojiarui
      348
  yaojiarui   308 天前
  +1
  HMYQ
      349
  HMYQ   308 天前 via Android
  增加分母
  abcde51111
      350
  abcde51111   308 天前
  分母
  shaopu
      351
  shaopu   308 天前
  +1
  BeFun
      352
  BeFun   308 天前
  分母
  EZVIK
      353
  EZVIK   308 天前
  ++1
  cheese
      354
  cheese   308 天前
  争当分子
  mxi1
      355
  mxi1   308 天前
  来了来了
  bartholomewcaldw
      356
  bartholomewcaldw   308 天前
  1
  gstqc
      357
  gstqc   308 天前 via Android
  +1
  zyzand
      358
  zyzand   308 天前
  挤一挤
  N0stalgia
      359
  N0stalgia   308 天前
  +1
  tonoon
      360
  tonoon   308 天前
  +1
  Chengxians
      361
  Chengxians   308 天前
  +1
  kylix
      362
  kylix   308 天前
  捧个人场
  zhuzhiqiang
      363
  zhuzhiqiang   308 天前
  来了 来了
  sll
      364
  sll   308 天前
  1
  int11
      365
  int11   308 天前
  来了
  wish2046
      366
  wish2046   308 天前
  可以抽
  ZeroKill
      367
  ZeroKill   308 天前
  +1
  cwcauc
      368
  cwcauc   308 天前 via iPhone
  支持支持
  864766428
      369
  864766428   308 天前
  +1
  5bb864e1fc775087
      370
  5bb864e1fc775087   308 天前
  1
  xmx12138
      371
  xmx12138   308 天前
  +1
  iiwii
      372
  iiwii   308 天前
  试试手气
  mayahs
      373
  mayahs   308 天前
  分母 1
  weijiawj
      374
  weijiawj   308 天前
  +1
  breaklayer
      375
  breaklayer   308 天前
  +1
  small3flower
      376
  small3flower   308 天前
  +1
  wjf4593
      377
  wjf4593   308 天前
  分母
  liukanshan
      378
  liukanshan   308 天前
  来了
  writtzhang
      379
  writtzhang   308 天前 via Android
  +1
  janxin
      380
  janxin   308 天前
  试试手气
  vextim
      381
  vextim   308 天前
  haha
  sfezen
      382
  sfezen   308 天前 via Android
  看看楼下有没有好运
  haikesong
      383
  haikesong   308 天前
  分子
  takashiki
      384
  takashiki   307 天前
  分母
  jose13
      385
  jose13   307 天前
  增加分母
  dingwen07
      386
  dingwen07   307 天前 via Android
  分母
  不过你这没有 5C NFC 吗
  hanxiV2EX
      387
  hanxiV2EX   307 天前 via Android
  @37422 要不使用我写的这个自动随机数工具?

  https://www.v2ex.com/t/736945
  37422
      388
  37422   307 天前
  截止 2020 年 12 月 18 日 22:00 存在 385 个回复

  ```
  >>> 216007674 % 385 + 1
  345
  ```
  请同学联系淘宝客服领奖
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2242 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 12:53 · PVG 20:53 · LAX 05:53 · JFK 08:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.